თბილისის სამედიცინო აკადემია

მანანა ლოლაძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


მანანა ლოლაძე 2018 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას მიკრობიოლოგიის მიმართულებით.

მან 1982 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1992 წელს კი ამავე უნივერსიტეტის მიერ მას მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

ამჟამად იგი მოღვაწეობს გ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის მთავარ მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე.

მანანა ლოლაძე არის 86 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში.