თბილისის სამედიცინო აკადემია

თეონა მუზაშვილი - აფილირებული ასისტენტი


თეონა მუზაშვილი 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობას პათოლოგიის მიმართულებით.

მან 2015 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი.  ამჟამად იგი არის ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტი და სასწავლო-სამეცნიერო და დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის პათოლოგანატომი.

თეონა მუზაშვილი აქტიურად არის ჩართული სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში. პროფესიული განვითარების კუთხით იგი აქტიურად  იღებს მონაწილეობას ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, ტრენინგებში და სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში.