თბილისის სამედიცინო აკადემია

ნათელა გოგიტიძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


 1. ნათელა გოგიტიძე 2012 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას ფარმაკოლოგიის მიმართულებით.

  ნათელა გოგიტიძემ 1974 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1991 წელს მას მიენიჭა ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორის ხარისხი.

  მას გააჩნია 47-წლიანი პროფესიული გამოცდილება. ამჟამად არის ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტის  მეცნიერ-თანამშრომელი.

  მისი სამეცნიერო კვლევის სფეროს წარმოადგენს ბუნებრივი, მოდიფიცირებული და სინთეზური ნაერთების ფარმაკოლოგიური აქტივობის  შესწავლა;   ფარმაცევტული პროდუქტების უსაფრთხოების   შეფასება.

  ნ. გოგიტიძე არის  სინუსიტებისა და ოტიტების სამკურნალო საშუალება  „სინუფორტე“-ს  და ანტივირუსული და ანტიმიკოზური პრეპარატი „ლაზოლექსი“ -ს ერთ-ერთი შემქმნელი.

  გამოქვეყნებული აქვს  50-მდე სამეცნიერო პუბლიკაცია და მიღებული აქვს 2 პატენტი.