თბილისის სამედიცინო აკადემია

თამარ გაიხარაშვილი - აფილირებული პროფესორი


  1. თამარ გაიხარაშვილი 2018 წლიდან არის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) ასოცირებული პროფესორი ფიზიოლოგიის მიმართულებით.  2019 წლიდან იგი იკავებს თსა-ს რექტორის მოადგილის პოზიციას სასწავლო რესურსების განვითარების მიმართულებით.

    თამარ გაიხარაშვილმა 1988 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ექიმ-პედიატრის სპეციალობით. 2005 წელს მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

     

    პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.