თბილისის სამედიცინო აკადემია

სალომე ხუბულავა - აფილირებული ასისტენტი


სალომე ხუბულავა  2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობას ანატომია/ჰისტოლოგია/ემბრიოლოგიის მიმართულებით.

მან 2010 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, რის შემდეგაც 2011-2014 წლებში ამავე უნივერსიტეტში გაიარა რეზიდენტურა, სპეციალობით  “ენდოკრინოლოგია”. ამჟამად იგი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი, ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტ-მკვლევარი.

სალომე ხუბულავამ წარმატებით დახურა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სადოქტორო გრანტი თემაზე “სელენის ნანონაწილაკების სუსპენზიის შექმნა და მისი ეფექტურობა შაქრიანი დიაბეტით გამოწვეული სისხლძარღვოვანი გართულებების ექსპერიმენტულ მკურნალობაში”.

გამოქვეყნებული აქვს 5 სამეცნიერო ნაშრომი, აქედან 4 საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში. პროფესიული განვითარების კუთხით მუდმივად იღებს მონაწილეობას კონფერენციებში, ტრენინგებსა და სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში. ჩართულია სამეცნიერო-კვლევით პროცესებში და გაცვლით პროგრამებში  სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებსა და  ლაბორატორიებში.