თბილისის სამედიცინო აკადემია

მანანა ბოკუჩავა - აფილირებული პროფესორი


  1. მანანა ბოკუჩავა 2012 წლიდან არის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) პროფესორი ფსიქიატრიის მიმართულებით.

    მანანა ბოკუჩავას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი, ამავე უნივერსიტეტის ორდინატურა,  სსრკ-ის სამედიცინო აკადემიის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის ასპირანტურა (ქ. მოსკოვი).

    მანანა ბოკუჩავა წლების განმავლობაში მუშაობდა მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტში, იყო   კლინიკური განყოფილების სამეცნიერო ხელმძღვანელი. აქვს  31-წლიანი პედაგოგიური საქმიანობის გამოცდილება.

    გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მონოგრაფია: „აფექტურ აშლილობათა ფსიქოპათოლოგიის ასაკობრივი თავისებურებანი“,   სახელმძღვანელო: „ზოგადი ფსიქოპათოლოგია“