თბილისის სამედიცინო აკადემია

ლეონიდე თოხაძე - აფილირებული პროფესორი


  1. ლეონიდე თოხაძე  2014 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას ქირურგიის მიმართულებით (სისხლძარღვთა ქირურგია).

    ლეონიდე თოხაძემ  1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. რის შემდეგაც 1981-1982 წლებში გაიარა ინტერნატურა ზოგადი ქირურგიის განყოფილებაში.  1997 წელს მას მიენიჭა დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური  წოდება ქირურგიის სპეციალობით.

    ლეონიდე თოხაძეს კლინიკური საქმიანობის 38-წლიანი გამოცდილება გააჩნია. პროფესიული განვითარების კუთხით იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში.

    ლეონიდე თოხაძე დაჯილდოებულია ღირსების მედლით.