თბილისის სამედიცინო აკადემია

ბიძინა კანაშვილი - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


ბიძინა კანაშვილი 2020 წლიდან თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა), იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას ქირურგიის (ტრავმატოლოგია) მიმართულებით.

მან 2010 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, ამავე უნივერსიტეტში გაიარა რეზიდენტურა და 2015 წელს მიენიჭა სახელმწიფო სერთიფიკატი სპეციალობაში ,,ორთოპედია-ტრავმატოლოგია".

შემდგომ პერიოდში, გაიარა სადოქტორო პროგრამა ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტში, 2018 წელს დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი და მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება მიღებული აქვს: ამერიკის შეერთებული შტატების, ჰონგ-კონგისა და თურქეთის საუნივერსიტეტო კლინიკებში. აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში. 

ძირითადი სამუშაო ადგილია ,,მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო", ორთოპედ-ტრავმატოლოგი.