თბილისის სამედიცინო აკადემია

ირაკლი ავაზაშვილი - აფილირებული პროფესორი


  1. ირაკლი ავაზაშვილი  2014 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით.

    ირაკლი ავაზაშვილმა  1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. მას 1990 წელს მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

    ირაკლი ავაზაშვილს გააჩნია 25-წლიანი პედაგოგიური და 38-წლიანი კლინიკური საქმიანობის გამოცდილება. ამაჟამად იგი მოღვაწეობას აგრძელებს სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკაში.