თბილისის სამედიცინო აკადემია

ნატალია ასათიანი - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. ნატალია ასათიანი  2014 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით (ენდოკრინოლოგია).

    მან 1977 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. ნატალია ასათიანს 1986 წელს კიევის ენდოკრინოლოგიის ინსტიტუტმა მიანიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

    ნატალია ასათიანს გააჩნია 43-წლიანი პროფესიული გამოცდილება. ამჟამად იგი მოღვაწეობას აგრძელებს დიაბეტის კვლევის ეროვნულ ცენტრში, ფუნქციური დიაგნოსტიკის განყოფილების გამგედ.

    პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში.