თბილისის სამედიცინო აკადემია

ირმა კოკაია - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. ირმა კოკაია 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას შინაგანი მედიცინის მიმართულებით.

    ირმა კოკაიამ 1999 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის ფაკულტეტი. ამის შემდეგ, 2003 წელს დაასრულა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის კლინიკური რეზიდენტურა სამედიცინო პარაზიტოლოგიაში და ტროპიკულ მედიცინაში სპეციალობით  “პარაზიტოლოგია”. 2015 წელს თსსუ-მ ირმა კოკაიას მიანიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

    მას გააჩნია 17-წლიანი კლინიკური საქმიანობის გამოცდილება. 2009 წლიდან დღემდე იგი არის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი (ინფექციურ სნეულებანი).

    პროფესიული განვითარების კუთხით იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.