თბილისის სამედიცინო აკადემია

თამარ შოთაძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. თამარ შოთაძე 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას კლინიკური უნარ-ჩვევების მიმართულებით.

    მან 1999 წელს დაამთავრა თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო საქმის ფაკულტეტი. 2005 წელს კი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურა  კრიტიკულ მედიცინაში.

    თამარ შოთაძეს გააჩნია კლინიკური საქმიანობის 14-წლიანი გამოცდილება