თბილისის სამედიცინო აკადემია

თამარ სვიანაძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


  1. თამარ სვიანაძე 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას უცხო ენების მიმართულებით.

    თამარ სვიანაძემ 2005 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამჟამად იგი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

    მას გააჩნია პედაგოგიური საქმიანობის 15-წლიანი გამოცდილება. პროფესიული განვითარების კუთხით იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში.