თბილისის სამედიცინო აკადემია

ანა ბარამიძე - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


ანა ბარამიძე 2018 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის მიმართულებით.

მან 2008 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ამის  შემდეგ, 2008-2010 წლებში კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში გაიარა რეზიდენტურა რადიოლოგიის სპეციალობით. 2017 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ მას მიენიჭა  მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 2011 წელს კვალიფიკაცია აიმაღლა ავსტრიაში ქ. გრაცის საუნივერსიტეტო კლინიკაში.

2011 წლიდან დღემდე მოღვაწეობს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში კლინიკური კვლევების განყოფილების ხელმღვანელის პოზიციაზე.

პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.