გვანცა დადიანი - აფილირებული ასისტენტი


გვანცა დადიანი 2019 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობას სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის მიმართულებით.

მან 2012 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2018 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. პარალელურად, იგი დაეუფლა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მნიშვნელოვან მიმართულებებს ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში. 2018 წლიდან დღემდე ეწევა სამეცნიერო საქმიანობას და აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა კვლევებისა და პუბლიკაციების მომზადებაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ეპიდემიოლოგიის მიმართულებით.

მას ჯანდაცვის სფეროში მუშაობის 5-წლიანი გამოცდილება აქვს. ამჟამად იგი საქმიანობას აგრძელებს თბილისის სამედიცინო აკადემიაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილის პოზიციაზე.

პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას კონფერენციებში, ტრენინგებში და სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში.